Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Blogi hämäläisestä ruokaketjusta kehittäjien silmin.

torstai 23. helmikuuta 2012

Kuulumisia ohjausryhmästä

Ensimmäinen hankkeen ohjausryhmän kokous pidettiin 17.2 HAMKin tiloissa Visamäessä Hämeenlinnassa.
Paikalla olivat Timo Kukkonen Hämeen ELY-keskus, Veli-Matti Pura Tammela, Taina Blomqvist Sysmä, Pauli Pethman Haikula oy, Ari Mikkola HAMK, Päivi Meronen ProAgria Häme, Ilkka Murto Koulutuskeskus Salpaus, Päivi Rönni Kasvua Hämeessä teemaohjelma, Jukka-Pekka Kataja MTK-Häme, Antti Peltola HAMK ja Riitta Lehtinen HAMK.

Hankkeen toiminnasta ja ensimmäisen puolivuotiskauden toimintasuunnitelmasta keskusteltiin vilkkaasti.
Alla lyhyesti ensimmäisen puolen vuoden ajalle kaavaillut tilaisuudet:

1. Asiantuntijaluennot:
Järjestetään kaksi tilaisuutta.
Teemat
•    Luomu, yhteistyössä  ProLuomu ry:n kanssa kevään 2012 aikana Lepaalla
•    Navetta- ja  pellonpiennarpäivä 11.6.2012 Mustialassa, yhteistyössä Huomisen hämäläinen maatila-hankkeen kanssa.

2. Tulevaisuustyöpajat:
Järjestetään yhden tuotannonalan työpaja, jossa samalla perehdytään tulevaisuustyökalujen käyttöön.
•    Maidontuotanto, alustava ajankohta huhti-toukokuun vaihde paikka Mustiala

3. Verkostotapaamiset:
Järjestetään yksi verkostotapaaminen.
•    Ympäristötoimenpiteillä lisää kannattavuutta maatilan toimintaan, alustava ajankohta maaliskuu paikka Hämeenlinna

4. Opintomatka:
Järjestetään opintomatka  Uudellemaalle. Matka järjestetään yhden päivän aikana.
Alustava ajankohta  toukokuun loppu.
Mahdollisia kohteita
•    ProAgria Maatalouden Laskentakeskus, maatilan tiedonhallinta ja -käyttö
•    Valio
•    Gårdskullan kartano, tilaesittely ja neuvontapalvelujen käyttö

Keskustelussa esille tulleita asioita:
1. Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa ja tietoisuus muiden hankkeiden tuloksista

Maaseudun energia-akatemia
Tavoitteena on maatalouden energiatietouden ja energian tehokkaan käytön lisääminen sekä tilojen omien uusiutuvien energialähteiden tehokas käyttöön otto.
Hankkeessa tuotetaan tietoa maatalouden energian käytöstä, ratkaisumalleja energiatehokkuuden parantamisesta sekä uusiutuvien energioiden käyttöön otosta.
Huom! Kohdissa laskurit ja materiaalit runsaasti tietoa.

LuomuTIETOverkko
Luomutietoa uudella toimintamallilla –eli LuomuTIETOverkko-hankkessa kehitetään kestävän maatalouden ja erityisesti luomualan osaamista verkostojen, uusien viestintävälineiden ja toimintatapojen avulla.
Huom! Kohdasta materiaalit avautuu mm.  hyviä käytäntöjä, asiantuntijatietoiskut jne.

Tyyppinavetta 
Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja navettarakentamisen kustannusten alentamiseksi. Pääpaino on suunnittelussa, rakenteissa ja rakentamisprosessissa. Hankkeeseen liittyy 3-4 pilottikohdetta, joissa ratkaisuja ja rakentamisen toimintatapoja testataan ja tutkitaan.Linkistä avautuu Tyyppinavetta-hankkeen face-sivu, jossa tietoa pilottikohteista ja kuvia kanadalaisista navetoista.

2. Eri alojen toimijoiden maatalouteen ja maaseutuyrittämiseen liittyvä tiedon tarve: rahoitus, vakuutus, verohallinto, ympäristöhallinto, kaupan sisäänostajat jne.

3. Maaseudun Uusi Aika ry, joka kokoaa yhteen maaseudun tutkijat ja kehittäjät.

4. Tiedonvälityksen helpottaminen: Miten päästään lähemmäksi viljelijää? Koetaan helposti, että hallinto on etäällä, miten voitaisiin käyttää uusia yhteydenpitomahdollisuuksia näiden ongelmien ratkaisemiseen. Vaikuttaminen osaamalla kertoa oma asiansa ytimekkäästi.

5. Uudet teemat mistä voi innostua. Verkostomaisen toiminnan merkitys ja tärkeys: yhdessä toimimalla asiantuntijuus muodostuu. Ajankohtaisia asioita: luomu, pitkät ja lyhyet jakeluketjut tuottajalta kuluttajalle, ohjelmakauden vaihtuminen 2014 vaikuttaa koulutustarpeisiin vuonna 2013.

Kiitokset kaikille kokoukseen osallistujille vilkkaasta ja ajatuksia herättäneestä keskustelusta!

lauantai 11. helmikuuta 2012

Mustialan opetusmaatilan navettahanke

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin opetusmaatilalle Mustialaan ollaan tekemässä uutta lypsykarjanavettaa. Hanke on suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on rakentamisen aloittaminen keväällä  2013 ja käyttöönotto viimeistään keväällä 2014. Hankkeesta tekee haastavan se, että normaalin navetan toiminnallisuuden lisäksi pitää pystyä ottamaan huomioon myös opetuksen ja mahdolliset soveltavan tutkimuksen tarpeet. Projektin pääsuunnittelijana toimii Tapani Kivinen.

Huomisen osaajat hankeessa kerätään ja julkaistaan tietoa tämän navettaprojektin eri vaiheista.
Katso lisää navettaprojektista ja komnentoi sitä blogista Navetta 2013