Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Blogi hämäläisestä ruokaketjusta kehittäjien silmin.

keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Lähiruokaa

Maa- ja metsätalousministeriön tilaama Lähiruokaselvitys - ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 - 2015 on julkaistu. Selvityksen ovat tehneet Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari Syväniemi ja Päivi Rönni.

Selvityksen tiivistelmässä todetaan neljä pullonkaulaa, jotka estävät kehittämistä:
 • lähiruokakäsite sekottaa eikä sitouta
 • yhteisten tavoitteiden, yhteistyön ja alan koordinaation puute
 • markkinalähtöisen yrittäjyyden edistäminen on riittämätöntä
 • kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa
Näiden ratkaisemiseksi työryhmä esittää 20 alustavaa toimenpide-ehdotusta lähiruokaohjelman pohjaksi.

Yksi osa toimenpide-ehdotuksista käsittelee yrittäjyyden markkinalähtöistä tukemista.
Tavoitteet:
 • aloittava yrittäjä saa palvelua "yhdeltä luukulta"
 • osaaminen lisääntyy elintarvikeyrittäjien ja maatalousyrittäjien keskuudessa
 • yrittäjät voimaantuneita ja innokkaita hakemaan uusia ratkaisuja
 • laki ja sen tulkinta helpottaa yrittäjien toimia  ja lain tuomia markkinointimahdollisuuksia osataan hyödyntää; erityisesti hankintalaki ja elintarvike- ja kulljetuslupalainsäädännöt
 • kannattavan liiketoiminnan merkityksen korostaminen ja sen esille tuomisen salliminen
Lisätietoa ja linkki selvitykseen ministeriön tiedotteessamaanantai 12. maaliskuuta 2012

Tulevaisuustyöpajan suunnittelua

Maidontuotannon tulevaisuustyöpajan suunittelua on pohjustettu Maataloustieteen päivien Maitotilojen liiketoiminnan kehittämisen haasteet -osiossa esiin tulleiden materiaalien pohjalta.
Matti Ryhäsen ja Kimmo Nissisen (toim) 2011. Kilpailukykyä maidontuotantoon - toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi julkaisussa on paljon hyödyllistä tietoa kaikille maitoalan toimijoille ja sen lisäksi yksi malli työpajatyöskentelyn toteuttamisesta.

Tässä julkaisussa käsiteltiin teemoja:
 • markkinat
 • rahoitus
 • maatalouspolitiikka
 • laatujohtaminen
 • tuotannon kehittäminen
 • rakennuttaminen
Näkökulma on Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntien alueelta, mutta mielestäni kaikki asiat ovat sovellettavissa muillakin alueilla. Maakunnalliset erityispiirteet tietysti tulee ottaa huomioon niissä kohdissa, joissa niitä esiintyy.
Rakentamista on tarkasteltu vastuut, hankinnat ja riskit näkökulmista.Yhteenvedossa ja johtopäätöksissä on todettu mm.
 • investoinneista tulee monivaiheisia, koska kaikkea ei ole järkevää rakentaa kerralla
 • viljelijöiden on pystyttävä johtamaan samanaikaisesti rakennuttamisprosessi ja maidontuotannon tuotantoprosessi
 • näihin liittyvät vielä kotieläinaineksen ja pellonkäytön kehittämisprosessit
 • vastuullisten toimijoiden valinta ajoissa
 • riskien tunnistamisen ja niihin varautumisen tärkeys
 • asiantuntijoiden käyttö välttämätöntä, mutta asiantuntijat ovat vain apulaisia, jotka auttavat viljelijöitä tekemään oikeita valintoja
 ProAgria Oulussa on menossa MaitoManagement 2020 - elinkeinojen kehittämishanke, joka kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä. Tämä hanke kestää vuoden 2013 loppuun ja sen tuottamaa materiaalia kannattaa ehdottomasti seurata. Hankkeen teemat:
 • maitotilayrityksen johtaminen
 • talouden hallinta
 • tuotosseuranta
 • eläinten terveys ja hyvinvointi
 • karjamanagement
 • maidon laadunhallinta
 • eläinaineksen hankinta ja parantaminen
 • nuorkarjan kasvatus