Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Blogi hämäläisestä ruokaketjusta kehittäjien silmin.

Kasvua Hämeessä tekijät

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä on hämäläisen ruokaketjun kehittämistä ohjaava ohjelma vuosille 2015-2020.
Kasvua Hämeessä blogia kirjoittavat:
MTK Häme ry
Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä - hanke
 • Koordinoi Hämeen ruokaketjun kehittämistyötä
 • Huolehtii ohjelman yhteisestä tiedottamisesta
 • Tekee ruokaketjun PR-työtä alueen kuluttajien ja päättäjien suuntaan
 • Järjestää viljelijöiden maataloustuki-infot ja muut maaseutuohjelman tuki-infot alkutuottajille
Siri Taalas, ohjelmapäällikkö
+358 40 545 4117
Saara Kukkonen, tiedottaja
+358 40 842 4419
ProAgria Etelä-Suomi
ELINA – Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä
 • Kehittää maatilayritysten yrittäjäosaamista ja kannattavuutta
 • Tuo uusimman maatalousalan tutkimustiedon käyttöön käytännön vijelyyn

Marja Suutarla, kokonaiskoordinaattori
+358 40 721 0598
Sari Jussila, projektipäällikkö (Maito)
+358 43 824 9088
Sampo Järnefelt, projektipäällikkö (Kasvi)
+358 400 726 311
 Kaija Hinkkanen, luomu
+359 40 709 2475
 

Voimaa puutarhayritysten osaamiseen - VoPu
 • Kehittää marjan- ja hedelmänviljelijöiden sekä vihannestuottajien ammatillista osaamista
 • Keskittyy erityisesti uusiin viljelytekniikoihin ja -menetelmiin sekä jatkojalostukseen
Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä (InnoRuoka)
 • Kehittää innovaatioverstaiden avulla uusia toimintatapoja ja kokeiluja ruokaketjussa
 • Kehittää ketjun eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamista
 • Synnyttää alueelle uusia yritysten kehityshankeaihioita
Riitta Lehtinen, projektipäällikkö, HAMK
+358 50 574 5383
Erkki Vasara, projektipäällikkö, LUKE
+358 29 532 6022
Henna Erkamo, projektipäällikkö, SALPAUS
+358 50 385 5598
Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan yhteistyöhanke
 • Lisää elintarvikeyritysten osaamista ja kannustaa toimijoita yhteistyöhön
 • Tähtää koko toimialan kasvuun
Sanna Lento, projektipäällikkö, HAMK
+358 40 509 6443

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti