Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Blogi hämäläisestä ruokaketjusta kehittäjien silmin.

torstai 9. marraskuuta 2017

Maaseutututkijatapaamisen antia Leppävirroilta 31.8.2017Ajankohtaisen maaseutututkimuksen pariin oli tänä vuonna kokoontunut lähes 90 eri alan toimijaa joka puolelta Suomea. Tapaamisen järjesti Maaseudun uusi aika (MUA) –yhdistys. Maaseudun uusi aika -yhdistys edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta, osallistuu maaseutupoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja on mukana maaseudun kehittämistyössä.

Tänä vuonna yhtenä kutsuesitysten teemana oli lähiruoka. Myös työryhmissä asia oli esillä, erityisesti ryhmässä Sosiaalinen pääoma ja kestävyys pienten maaseutuyritysten menestystekijöinä. Muita työryhmien aiheita olivat kiertotalouden yhteistyömallit, maahanmuuttajat maaseudulla, kokemuksellinen kotiseutu sekä Leaderin lisäarvo ja paikkaperustainen hyvinvointi maaseudulla.

Oli mielenkiintoista huomata, kuinka maaseudun haasteet ovat yhteisiä eri puolilla Suomea. Esityksissä nousivat esille palvelujen saavutettavuus, tietoverkkojen mahdollisuudet sekä yhteisöllisyys. Yhteisöllisyyden merkitys korostuu erityisesti maaseudulla toimivissa pienissä yrityksissä. Tätä aihetta oli tutkittu Lyhyet läheiset ketjut - lähiruoan sosiaalinen pääoma -hankkeessa lähiruokatuottajien ja heidän asiakkaidensa välillä. Tulokset on koottu helppolukuiseen oppaaseen www.lähiruokakoukuttaa.fi.

Maaseudulla yrittäminen ja siinä menestyminen myös puhutti. Turun yliopiston tutkimuksessa oli selvitetty puutarha-alan yritysten menestystekijöitä haastattelemalla kuutta tällaista yritystä. Liiketoiminnan kasvulle oli yhteistä mm. yrityksen asiakassuuntautuneisuus, johtajuus ja kokeilunhalu. Merkitykselliseksi nousi myös se, että yrittäjä tiesi, mitä osaamista yritys tarvitsee - riippumatta siitä, kenellä osaaminen on.

Tapaamisessa kuultujen kutsuesitysten materiaalit ovat nähtävillä MUA-yhdistyksen www-sivuilla osoitteessa http://www.mua.fi/maaseutututkijatapaaminen-2017/.

Samalta sivulta löytyy myös tutkijatapaamisen satoa –pdf (http://www.mua.fi/wp-content/uploads/2017/08/2017-Maaseutututkijatapaamisen-satoa.pdf), johon on koottu työryhmien tärkeimmät nostot.


Kokemukseni perusteella kannustan osallistumaan tutkijatapaamisiin ja kertomaan omista kehittämis- ja tutkimustuloksista tai niiden suunnitelmista. Monipuolinen asiantuntijajoukko toi keskusteluihin hyviä näkökulmia.

Ensi vuonna maaseutututkijatapaaminen järjestetään Mikkelissä 30. - 31.8.2018.


Kirjoittajana Sanna Lento, Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä (InnoRuoka)- hanke, Hämeen ammmattikorkeakoulu