Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Blogi hämäläisestä ruokaketjusta kehittäjien silmin.

torstai 2. kesäkuuta 2016

Maaseudulla on tulevaisuusYhteenveto viikonlopun Nuorten ideat esiin tilaisuuden tulevaisuuspohdinnasta, joka pidettiin teemalla Hullun rohkea rokan myy. Tulevaisuutta mietittiin toimeentulon, asumisen ja elämäntavan kautta.

 Tomi Virolainen piti yrittäjäpuheenvuoron: 
- innovatiivisia ja aktiivisia ihmisä tarvitaan lisää maaseudulle
- yrittäjyys on sitä, että on avoin koko maailmalle ja asiakas voi olla toisella puolella maapalloa
- haettava sellaista asiakassegmenttiä, joka arvostaa jäljitettävyyttä
- on mietittävä miten voin yrittäjänä löytää uusia vaihtoehtoja
- kun on ongelma se on myös mahdollisuus
- peruspositiivinen asenne auttaa 

Yhteenveto tulevaisuuspohdinnasta: 
Maailma, myös perinteinen maaseutu muuttuu ja sen mukana on mentävä. Toimeentulo voi koostua monista asioista. Kohderyhmien löytäminen markkinoilta ja niiden toiveiden kuunteleminen on tärkeää, samoin sopivien yhteistyökumppaneiden olemassaolo.

Joka tapauksessa suomalainen maatalous tuottaa ruokaa. Yleinen taloustilanne, markkinat ja tuotantopanosten sekä työn hinnat vaikuttavat yrittäjiin. Tekniikan kehittyminen, julkisen sektorin ohjauskeinot (esim rahoitus) ja palveluiden tarve luovat kehyksen toiminnalle. Hyvä kielitaito, kansainvälistyminen sekä helposti saatavissa oleva tieto auttavat ideoiden syntymisessä ja kehittämisessä.

Yhteistyö tilojen välillä, yhteisyrittäjyys ja verkostoituminen luovat uusia mahdollisuuksia. Tuotantoa pitää suunnata kysynnän mukaan: lähituotanto (ruoka, rakentaminen, palvelut), laatu ja erikoistuminen ovat kilpailuvaltteja. Kotimaisen työn ja laadun arvostus kasvaa. Sijainti lähellä asiakkaita on mahdollisuus.   

Riskeinä ovat investointien väärä kohdentaminen ja markkinatilanteen nopeat muutokset. Epävarma maailmanpoliittinen tilanne ja vaihtelevat poliittiset päätökset voivat nopeasti muuttaa olosuhteita. Epävarmuudesta huolimatta päätöksiä pitää uskaltaa tehdä. Muutoskyky ja riskinotto vievät asioita eteenpäin.  Monialaisuus vähentää riskejä.Toimeentulonsa tämä joukko haluaa ensisijaisesti hankkia yrittäjänä. Omakotitalo on paras ja ainoa toivottu asumismuoto.  Elämäntavassa korostuvat perhe, luonnonläheisyys, sosiaalisuus ja halu myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.


Asioihin voi ja pystyy vaikuttamaan niin, että elämä maaseudulla 2030 on mielenkiintoista, kannattavaa ja siihen voi olla tyytyväinen

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tekstin kirjoittanut Riitta Lehtinen HAMK 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti