Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Blogi hämäläisestä ruokaketjusta kehittäjien silmin.

maanantai 12. maaliskuuta 2012

Tulevaisuustyöpajan suunnittelua

Maidontuotannon tulevaisuustyöpajan suunittelua on pohjustettu Maataloustieteen päivien Maitotilojen liiketoiminnan kehittämisen haasteet -osiossa esiin tulleiden materiaalien pohjalta.
Matti Ryhäsen ja Kimmo Nissisen (toim) 2011. Kilpailukykyä maidontuotantoon - toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi julkaisussa on paljon hyödyllistä tietoa kaikille maitoalan toimijoille ja sen lisäksi yksi malli työpajatyöskentelyn toteuttamisesta.

Tässä julkaisussa käsiteltiin teemoja:
 • markkinat
 • rahoitus
 • maatalouspolitiikka
 • laatujohtaminen
 • tuotannon kehittäminen
 • rakennuttaminen
Näkökulma on Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntien alueelta, mutta mielestäni kaikki asiat ovat sovellettavissa muillakin alueilla. Maakunnalliset erityispiirteet tietysti tulee ottaa huomioon niissä kohdissa, joissa niitä esiintyy.
Rakentamista on tarkasteltu vastuut, hankinnat ja riskit näkökulmista.Yhteenvedossa ja johtopäätöksissä on todettu mm.
 • investoinneista tulee monivaiheisia, koska kaikkea ei ole järkevää rakentaa kerralla
 • viljelijöiden on pystyttävä johtamaan samanaikaisesti rakennuttamisprosessi ja maidontuotannon tuotantoprosessi
 • näihin liittyvät vielä kotieläinaineksen ja pellonkäytön kehittämisprosessit
 • vastuullisten toimijoiden valinta ajoissa
 • riskien tunnistamisen ja niihin varautumisen tärkeys
 • asiantuntijoiden käyttö välttämätöntä, mutta asiantuntijat ovat vain apulaisia, jotka auttavat viljelijöitä tekemään oikeita valintoja
 ProAgria Oulussa on menossa MaitoManagement 2020 - elinkeinojen kehittämishanke, joka kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä. Tämä hanke kestää vuoden 2013 loppuun ja sen tuottamaa materiaalia kannattaa ehdottomasti seurata. Hankkeen teemat:
 • maitotilayrityksen johtaminen
 • talouden hallinta
 • tuotosseuranta
 • eläinten terveys ja hyvinvointi
 • karjamanagement
 • maidon laadunhallinta
 • eläinaineksen hankinta ja parantaminen
 • nuorkarjan kasvatus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti